Design a site like this with WordPress.com
Kom i gang

Heim

Treng du nokon å snakke med?

  • Er du i ein vanskeleg livssituasjon og treng nokon å snakke med?
  • Slit du med vonde følelsar, som skuld, skam, sorg, angst, nedstemtheit?
  • Opplever du belastningar, påkjenningar eller konfliktar privat eller på jobben?
  • Har du ei “indre stemme” som alltid kritiserer deg?
  • Føler du at du sit fast i livet, og ønsker endring?
  • Ønsker du å vere meir til stades i eige liv, meir nærvær, meining, glede, energi og sjølvkjensle?

Som gestaltterapeut er eg oppteken av å støtte deg i å finne ut og ta styring i ditt eige liv. Moglegheitene skaper me saman. Utgangspunktet for samtalen er det som er viktig for deg.

Opningstid:

Onsdag 10-18.

Torsdag 10-18.

Coop-Extra bygget på Husnes, inngang Tysnes Sparebank 2. etg.